VALIANT SEA

Studios-Rooms to let in the center of Kriopigi

  • Back
    Next


Κρυοπηγή Κασσάνδρα Χαλκιδική
(Kriopigi Kassandra Halkidiki)

GREEK

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Thursday, April 14, 2022

● Η κοινοτική βρύση του χωριού κτισμένη το 1937.
● Το μικρό αμφιθέατρο πάνω από την βρύση.
● Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στο κέντρο του χωριού.
● Το πέτρινο εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής πάνω στον λόφο.
● Τα ερείπια του Μετοχιού Παζαράκια μονής Ζωγράφου στον λόφο.

ENGLISH

KRIOPIGI SIGHTS

Thursday, April 14, 2022

● The community fountain of the village built in 1937.
● The small amphitheater above the fountain.
● The church of Agios Georgios in the center of the village.
● The stone chapel of Agia Paraskevi on the hill.
● The ruins of Metochi Pazarakia of Zografou monastery on the hill.


KRIOPIGI SIGHTS PHOTO GALLERY

Πληροφορίες για την Κρυοπηγή

Thursday, April 14, 2022

Η Κρυοπηγή βρίσκεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας σε απόσταση 90 χιλ. από τη Θεσ/νίκη. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά πευκόφυτου λόφου με υπέροχη θέα στον κόλπο της Κασσάνδρας. Η περιοχή κατοικείται από αρχαιοτάτων χρόνων και η σημερινή Κρυοπηγή βρίσκεται μεταξύ των αρχαίων πόλεων Νεάπολη και Αιγή.
Το παλιό όνομα του χωριού μέχρι τον 20ο αιώνα ήταν Παζαράκια. Ήταν ένας μικρός οικισμός από δέκα έως δεκαπέντε σπίτια. Κι απ’ αυτή τη μικρή κοινωνία βγήκαν τέσσερις καπεταναίοι που πρωταγωνίστησαν στην πάλη των Κασσανδρινών κατά των Οθωμανών. Ο καπεταν- Αναστάσης Χυμευτός, ο καπεταν-Μανώλας, ο καπεταν-Κρήτος και ο πρωτόκλητος μάρτυρας του αγώνα, ο καπεταν-Χάψας(Στάμος Κάψας). Ο Στάμος Κάψας γεννήθηκε στα Παζαράκια (Κρυοπηγή) Χαλκιδικής στα τέλη του 18ου αιώνα. Μετοίκησε σε νεαρή ηλικία στη Συκιά Χαλκιδικής προς αναζήτηση εργασίας. Σύντομα ήρθε σε ρήξη με τους τοπικούς Τούρκους άρχοντες και ξεκίνησε κλέφτικη δράση. Καταξιώθηκε έτσι στα χωριά της Σιθωνίας, στο Χολομώντα και στα Χασικοχώρια (περιοχή Πολυγύρου). Επίσης σημαντικός αγωνιστής ήταν και ο Ρήγας Γεωργίου.
Οι σημερινοί παππούδες του χωριού, όχι πολύ μακρινοί απόγονοι αυτών των αγωνιστών, πιστεύουν ότι το παλιό όνομα Παζαράκια οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί παζάρευαν οι Τούρκοι την πώληση των αιχμαλώτων γυναικόπαιδων.
Το 1953 το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε μια εγκύκλιο μέσω της Νομαρχίας Χαλκιδικής και ζητούσε από τους Κοινοτάρχες που τα χωριά τους είχαν ξενικά ονόματα, να προτείνουν καινούρια και ελληνικά.
Το τότε κοινοτικό συμβούλιο συνήλθε και πρότεινε τα ονόματα: Χρυσοπηγή, Κρυονέρι, Πευκοχώρι. Την τελευταία στιγμή ο πρόεδρος της Κοινότητας Άγγελος Σουσούρας πρόσθεσε και το Κρυοπηγή. Και τελικά το Υπουργείο αυτή την ονομασία ενέκρινε. Από τότε λοιπόν το χωριό ονομάζεται Κρυοπηγή (20/9/1955).
Και πραγματικά ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η φυσική πηγή με το κρύο νερό. Είναι η κοινοτική βρύση του χωριού κτισμένη το 1937. Υπήρχε και πριν η παλιά βρύση, που, λένε, ήταν πολύ πιο ωραία.
Το άριστο κλίμα, ο συνδυασμός κατάφυτου βουνού και πεντακάθαρης θάλασσας (τιμήθηκε με πολλές γαλάζιες σημαίες) μαζί με τις uψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, καθιστούν την Κρυοπηγή το πιο αξιόλογο θέρετρο της περιοχής. Οι ξενοδοχειακές μονάδες με δύναμη πλέον των χιλίων δωματίων, καθώς και το οργανωμένο κάμπινγκ του Ε.Ο.Τ. και τα τριακόσια επιπλωμένα διαμερίσματα και δωμάτια της περιοχής προσφέρουν άνετη και ευχάριστη διαμονή και δυνατότητα ποικίλων δραστηριοτήτων (Θαλάσσια σπορ, εκδρομές, τένις, ιππασία κ.τ.λ.).
Στην Κρυοπηγή βρίσκεται το Παιδαγωγικό Κέντρο Ερευνών και Επιμόρφωσης, που είναι προσφορά χορηγία του ζεύγους Dr. Erhart και Sofia Ziegler (Ο Dr Erhart Ziegler είναι ο γιός του Karl Ziegler που μαζί με τον Giulio Natta τιμήθηκαν με το Νόμπελ χημείας το 1963, για την ανακάλυψη ενός καταλύτη που καθιστά δυνατή την παραγωγή ανώτερων πλαστικών υλικών). Το κέντρο αυτό αποτελεί σημείο συνάντησης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου παιδαγωγών απ' όλο τον κόσμο, πού έρχονται εδώ να συνεργαστούν και να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνει.
Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει στο τόπο της παραγωγής τους τα υψηλής ποιότητας φυσικά προϊόντα της περιοχής, που είναι το μέλι, τα φρούτα, το κρασί, οι ελιές, το ελαιόλαδο και να επισκεφθεί τη βρύση, από την οποία πήρε το όνομά του το χωριό, που υπάρχει από δεκάδες χρόνια.
Στην περιοχή υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες, εστιατόρια, ταβέρνες, σούπερ-μάρκετς, ψαροταβέρνες, κοσμικά κλαμπ, μπαρ, καταστήματα λαϊκής τέχνης κ.λ.π., που σας υπόσχονται παραδεισένιες διακοπές.

Kriopigi Info

Thursday, April 14, 2022

Kriopigi is located on the Kassandra peninsula at a distance of 90 km from Thessaloniki. It is built amphitheatrically on the slope of a pine-covered hill with a wonderful view of the bay of Kassandra (Toroneos Gulf). The area has been inhabited since ancient times and today’s Kriopigi is located between the ancient cities of Neapolis and Aigae.
The old name of the village until the 20th century was Pazarakia. It was a small settlement of ten to fifteen houses. And from this small society came four captains who starred in the struggle of the Kassandrians against the Ottomans. The captain Anastasis Himeftos, the captain-Manolas, the captain-Kritos and the first witness of the fight, the captain-Hapsas (Stamos Kapsas). Stamos Kapsas was born in Pazarakia (Kriopigi) at Halkidiki the end of the 18th century. He moved at a young age to Sykia, Halkidiki, in search of work. He soon broke with the local Ottoman lords and started stealing. It thus became famous in the villages of Sithonia, Holomontas and Hasikochoria (Polygyros area). Rigas Georgiou was also an important fighter.
Today’s grandparents of the village, not very distant descendants of these fighters, believe that the old name Pazarakia is due to the fact that Ottomans haggled there for the sale of the captive women and children.
In 1953 the Ministry of Interior sent a circular through the Prefecture of Halkidiki and asked the Commonwealths whose villages had foreign names to propose new and Greek.
The then community council met and proposed the names: Chrysopigi, Kryoneri, Pefkochori. At the last moment, the president of the Community, Angelos Sousouras, added Kriopigi. And finally the Ministry approved this name. Since then the village is called Kriopigi (20/9/1955).
And indeed even today there is this natural source of cold water. It is the community fountain of the village built in 1937. There was before the old fountain, which, they say, was much nicer.
The excellent climate, the combination of verdant mountain and crystal clear sea (honored with many blue flags) together with the high level of hospitality services, make Kriopigi the most remarkable resort of the area. The hotel units with a capacity of more than a thousand rooms, as well as the organized camping of E.OT. and the three hundred furnished apartments and rooms of the area offer comfortable and pleasant accommodation and the possibility of various activities (water sports, excursions, tennis, horse riding, etc.).
In Kriopigi is the Pedagogical Center for Research and Training, which is an offer sponsored by the couple Dr. Erhart and Sofia Ziegler (Dr Erhart Ziegler is the son of Karl Ziegler who, along with Giulio Natta, was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1963 for his discovery of a catalyst that made it possible to produce superior plastics). This center is a meeting point throughout the year for educators from all over the world, who come here to collaborate and attend the seminars and conferences it organizes.
The visitor can enjoy at the place of production the high quality natural products of the area, which are honey, fruit, wine, olives, olive oil and visit the fountain, from which the village took its name, which has existed for decades.
In the area there are all the necessary services, restaurants, taverns, supermarkets, fish taverns, cosmopolitan clubs, bars, folk art shops, etc., which promise you a heavenly vacation.


VALIANT SEA
ROOMS-STUDIOS APARTMENTS
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΔΩΜΑΤΙΑ - STUDIOS
63077 Κρυοπηγή Χαλκιδικής
Τηλ. επικοινωνίας (Mobile): +306986298399
e-mail :
bniavi@yahoo.com
Sunspot Web Design Kassandria
© Sunspot Web Design & Graphics 2022 ™
Kassandra Halkidiki Kriopigi
Kassandra Tour Kriopigi
Halkidiki Greece Kassandra
Kassandra Hotels Kriopigi